Olifanten en neushoorns met uitsterven bedreigdolifanten


TEKEN DE PETITIE KLIK HIER

De verhalen over ivoorstroperij neemt drastische vormen aan. Wordt de Afrikaanse olifant met uitsterven bedreigd?
Erger nog dan de olifant is de neushoornpopulatie zo fel verminderd dat ze helaas binnen de kortste keren nog slechts in de dierentuin zullen te zien zijn.
Volgens wetenschappers is er voor de olifanten en neushoorns nog hoop, maar dat moet er heel snel aan de alarmklok worden getrokken.
Er moeten dus zeer dringend drastische maatregelen worden getroffen voor het te laat is.

Olifanten, neushoorns en stropers

Begin deze week kon men in de Amerikaanse krant The Washington Post lezen dat er in Kenia 638 stukken olifantenivoor met een marktwaarde van 1,2 miljoen $ onderschept werden.
Enkele weken geleden werd ontdekt dat stropers maar liefst een familie van 11 olifanten hebben uitgemoord in het Tsavo East National Park in Kenia.
Sinds 1989 is het stropen van olifanten enigszins verminderd, nadat een exportverbod door de overheid werd uitgeschreven.

Honger naar olifanten ivoor vanuit China

De laatste tijd slaan stropers meer en meer toe omdat de vraag naar ivoor, vooral van het “gele gevaar” de Chinezen, weer toeneemt.
Die misdadigers zijn dan ook de grootste afnemers en aankopers van ivoor. Gezien de erbarmelijke economische situatie in Afrika neemt de illegale transport van ivoor toe.
In 2002 vond wetenschapper Martin in Nigeria maar liefst 4.000 stukken ivoor en in 2011 ontdekte hij en zijn team 14.000 ivoorstukken.
Anno 2000 waren er in een Keniaanse kudde nog slechts 38 mannetjes ouder dan dertig jaar aanwezig, nu nog amper 12.
De helft van de dieren werd omgebracht door stropers!

Ivoor van olifanten en neushoorns seksueel stimulerend

In sommige streken in Azië geloven “idioten” nog steeds dat ivoor een stimulerende seksuele stimulator bevat.
Rijke criminelen geven er immers fortuinen aan uit om ivoor te kunnen bemachtigen.
Deze infantiele gedachte dat ivoor seksueel bevordert, geeft het signaal aan de wereld dat er dringend moet worden ingegrepen en dat er door de overheid, voornamelijk in China, nood is aan een degelijke heropvoeding in de scholen.
Jammer genoeg wordt er niet ingegrepen, want zelfs het levend villen van honden en katten wordt er oogluikend toegestaan.
Een mediacampagne door de overheid zou het inzicht van de mensen moeten verruimen en het bewustzijn aanwakkeren zodat deze wandaden zo spoedig mogelijk tot het verleden behoren.

Ivoor van olifanten en neushoorns – stop het “gele gevaar”olifanten

Dat Chinezen ongevoelig zijn en hun honger naar bezit en macht allesvernietigend is, kwam de laatste jaren meer en meer aan het licht.
Zij houden dan ook totaal geen rekening met milieu, laat staan dierenleed.
Alles wat beweegt, wordt dan ook door hen verorberd.
Door hun honger naar macht en “welvaart” zijn de Chinezen grotendeels verantwoordelijk voor de massale ontbossing en tevens de vernieling van de Afrikaanse wouden.
Vaak worden, in ruil voor Afrikaanse houtsoorten, wegen van mindere kwaliteit aangelegd. Uiteraard is deze werkwijze op korte termijn nefast voor mens en milieu.

TEKEN DE PETITIE KLIK HIER

Admin:

Olifanten vermoord in Keniatags:

ivoor, ivoorstroperij, Afrikaanse olifant, olifant, neushoorn, dierentuin, wetenschappers, olifanten, neushoorns, stropers, The Washington Post, olifantenivoor, Tsavo East National Park, Kenia, exportverbod, China, thailand, gele gevaar, Chinezen, Nigeria, ivoorstukken, Keniaanse kudde, omgebracht door stropers, olifanten en neushoorns, seksueel, Azië, heropvoeding, levend villen, honden en katten, bewustzijn, milieu, dierenleed, welvaart, massale ontbossing, Afrikaanse woud, Afrikaanse houtsoorten, nefast voor mens en milieu, teken de petitie, huisdieren, honden, katten

 

1 Reactie op Olifanten en neushoorns bedreigd.

  • Marijke Willems schreef:

    Schrijnend hoe mensen omgaan met dieren en dat voor geld de grootste misdaden jegens onschuldige dieren wordt gepleegd!
    Er zou op wereldschaal een organisatie voor dierenbescherming in het leven moeten worden geroepen zodat die ellende eindelijk ophoudt.
    Zoiets als de NATO maar dan voor een keer niet ten gunste van de vernielzuchtige mens!
    Ik haat mensen!

Geef een reactie